Narratieve exposuretherapie voor vluchtelingkinderen

Veel vluchtelingkinderen hebben een posttraumatisch stress-stoornis (ptss). Accare-behandelaars hebben een behandelvorm ontwikkeld op basis van narratieve exposuretherapie.

Behandeling cruciaal

Niet alleen de schokkende ervaringen in hun land van herkomst maar ook de reis, die vaak met grote ontberingen gepaard gaat, veroorzaakt trauma’s bij veel vluchtelingkinderen. Ptss kan leiden tot angst, agressie, depressie en tal van andere psychische problemen die goed functioneren in de weg staan. Goede behandeling is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer in een normaal ontwikkelingsspoor kunnen komen. Cruciaal voor henzelf en voor de samenleving waarin zij leven, welke dat ook is.

Levensverhaal

Om ptss-klachten te verminderen is exposure – de gebeurtenissen weer naar boven halen – onontkoombaar. Bij narratieve exposuretherapie (NET) gebeurt dat dan ook, ingebed in het verhaal van iemands hele leven. Dat verhaal krijgt vorm met behulp van symbolen zoals bloemen (voor fijne gebeurtenissen), stenen (nare gebeurtenissen) en kaarsen (verlieservaringen).

Tekenen en ‘uitspelen’

Juist bij vluchtgelingen is dit een goed werkbare methodiek, omdat praten vaak lastig is door de taalbarrière, ondanks het gebruik van tolken tijdens de behandeling. NET vormt dan ook de basis voor de methodiek die binnen Accare wordt gebruikt om jonge vluchtelingen te helpen hun trauma’s te verwerken, waarbij elementen zoals tekenen en ‘uitspelen’ van gebeurtenissen zijn toegevoegd.

Lees hier meer over 'kidNET' en hoe de behandeling bij Nabil verliep.