Nauwe samenwerking rondom kwetsbare gezinnen

Gezinnen met problemen op meerdere gebieden (gedragsproblemen, psychische problemen en behoefte aan hulp bij opvoeding) hebben vaak langdurige ondersteuning nodig. De problemen van deze gezinnen spelen op meerdere levensgebieden en versterken elkaar. Juist daarom is het belangrijk dat hulpverleners rondom het gezin samenwerken. In Terug naar de basis werken het Leger des Heils en MEE Groningen (maatschappelijke ondersteuning) en Accare samen om deze kwetsbare gezinnen de goed aansluitende trajectzorg te bieden die ze nodig hebben. Niet meer en niet minder.

Effectieve samenwerking
Accare, het Leger des Heils en MEE (maatschappelijke ondersteuning) hebben ieder te maken met gezinnen met complexe problemen.Het gaat om gezinnen waarvan de ouders psychische problemen hebben, soms in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Hun problemen uiten zich op meerdere levensdomeinen, maar vooral ook in het opvoeden. Als deze gezinnen eenmaal in zorg zijn bij een GGZ-instelling, blijven ze dat vaak lang. Ook als er behandelresultaten zijn behaald. Stopzetten van hulp leidt vaak tot terugval of crisissituaties.

Accare, het Leger des Heils en MEE Groningen werken sinds 2016 samen om deze gezinnen te helpen in het project Terug naar de Basis. Dit project bestaat niet meer, maar de samenwerking gaat door en deze blijft de naam Terug naar de Basis houden voor de herkenbaarheid. In de trajectzorg krijgen de gezinnen de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. Van vraagverheldering en lichte ondersteuning tot intensieve begeleiding en specialistische behandeling. Er kan worden op- en afgeschaald als dat nodig is. MEE, Leger des Heils en Accare brengen elk hun eigen expertise in, waardoor er niet meer en niet minder zorg wordt geleverd dan nodig is. Warme overdracht en nauwe samenwerking met alle betrokkenen in het netwerk van het gezin heeft prioriteit.

Goede communicatie
Om effectief samen te werken met verschillende organisaties in één casus, is goede communicatie essentieel. Dit gebeurt in Terug naar de Basis doordat er één aanspreekpunt is en doordat wordt samengewerkt in de virtuele omgeving: Samen1Plan. In Samen1Plan, dat met steun van Accare is opgezet, kunnen alle betrokken hulpverleners én cliënt(en) doelen opstellen, noteren wat ze hebben gedaan en elkaar informeren over de gang van zaken.

Ook in 2018!
De samenwerking tussen de drie instellingen gaat ook in 2018 verder. Het traject duurt ongeveer negen maanden tot een jaar. Het gezin gaat daarna zelfstandig of met lichte begeleiding van het basisteam verder.