smaakk

Nieuw: blended behandeling bij eetstoornissen

Smaakk! heet het nieuwe behandelprogramma voor jongeren met een eetstoornis. Het is een blended behandeling: deels via internet, deels op bijeenkomsten met de behandelaar.
Smaakk! is een cognitief gedragstherapeutisch programma gebaseerd op het transdiagnostisch model van Fairburn. Het kan toegespitst worden op hetzij anorexia, hetzij boulimia, hetzij eetbuistoornis.

Online maakt het makkelijker

Het online deel van het programma maakt de behandeling transparanter en doelgerichter: jongeren kunnen zelf regie nemen door ook thuis aan hun behandeling te werken, op momenten dat het hen uitkomt.  Het maakt het gemakkelijker gedragsverandering thuis te bewerkstelligen.

Een ander voordeel is dat jongeren vaak gemakkelijker via internet communiceren over moeilijke dingen. Juist bij eetstoornissen, waarbij schaamte een grote rol speelt, kan de mogelijkheid tot laagdrempelig online contact de behandeling ten goede komen.

Expertisenetwerk KJP

Smaakk! is ontwikkeld door het Expertisenetwerk KJP, waar naast Accare ook Yulius, De Jutters, De Bascule, Triversum en Curium-LUMC deel van uitmaken. De technische uitvoering is gedaan door Jouw Omgeving.