Nieuwe 18+cliënten van Menzis kunnen nog steeds bij Accare terecht

Na constructief overleg hebben Menzis en Accare afspraken gemaakt over de financiering van de behandeling van nieuwe 18+ cliënten van Menzis door Accare.
Hiermee is de zorg voor deze kwetsbare groep op dit moment gewaarborgd.