Nieuwe eigenaar voor ’t Ruige Veld in Rolde

Begin april 2018 heeft Accare kinder- en jeugdpsychiatrie de locatie ’t Ruige Veld in Rolde verkocht. De nieuwe eigenaar is Green.DNA, een ontwikkelaar van innovatieve zorgconcepten. ‘We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar we hebben deze locatie niet meer nodig’, zegt Wieteke Beernink, bestuurder van Accare. ‘Onze inzet is dat steeds minder kinderen opgenomen hoeven worden en daar slagen we in. Ons besluit om ’t Ruige Veld te verkopen, is een logische stap in deze ontwikkeling”

Sinds 1948 was ’t Ruige Veld bij Accare en haar voorgangers in gebruik. In 2010 voegde Accare de kliniek samen met de Ruyterstee in Smilde. Het aantal klinische plaatsen wat nodig was, liep namelijk terug doordat steeds meer kinderen op de poliklinieken in de eigen regio geholpen konden worden. De laatste jaren werd ’t Ruige Veld gebruikt door andere zorginstellingen zoals Ambiq, Vanboeijen en Stichting Jade.

De nieuwe eigenaar Green.DNA wil de locatie een innovatieve impuls geven. Het is de bedoeling om samen met andere ondernemers en instellingen de 20 hectare bos- en bouwgrond te ontwikkelen tot een duurzame, levensloopbestendige woonzorgomgeving.