Nu ook een durfpoli in Smilde!

Behoorlijk veel kinderen hebben last van fobieën die van grote invloed kunnen zijn op het functioneren in hun dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan een fobie voor spinnen, honden, liften, hoogtes of verklede mensen. Om dit te kunnen behandelen zijn de Rijksuniversiteit Groningen en Accare gestart met de Durfpoli. Hier wordt onderzocht wat de beste behandeling is om een fobie te overwinnen zodat kinderen weer hun leven kunnen leiden zoals ze dat graag willen, zonder belemmerende angsten.

Angst en stemmingsproblemen
4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar heeft volgens hun ouders last van angst- en stemmingsproblemen. Bij het toenemen van de leeftijd, komen de problemen meer voor. Ruim 10 procent van de jongeren van 13 jaar en ouder heeft een angststoornis. Het gaat hier vooral om sociale en specifieke fobieën. Omdat kinderen en jongeren hun angst vaak niet uiten, is het in hun gedrag niet altijd zichtbaar. Of het komt anders tot uiting, bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen op school. Daardoor wordt een fobie door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt.

Wetenschappelijk onderzoek
De Durfpoli is in 2017 opgestart in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Er wordt geen nieuwe behandeling geboden, maar er wordt onderzocht wat de beste behandeling is. Er bestaan namelijk veel effectieve programma’s om fobieën aan te pakken, maar van veel van deze programma’s is niet bekend hoe ze werken bij kinderen en jongeren. Kunnen de oefeningen beter thuis worden gedaan of bij de instelling? Is het nuttig als ouders helpen of kunnen de kinderen het beter alleen doen? En moet de behandeling met grote of juist in kleine stappen? Om dat te onderzoeken, is de Durfpoli opgezet: wat werkt voor wie het beste?

Groei durfpoli’s
Sindsde start van de eerste durfpoli in Groningen in augustus 2017 groeit het aantal durfpoli’s. In 2018 zijn er durfpoli’s opgezet in Drachten en Leeuwarden en sinds kort (januari 2019) is hier ook de durfpoli in Smilde bij gekomen.

Aanpak
Aan het onderzoek op de Durfpoli kunnen kinderen van 8 tot en met 17 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) meedoen. Kinderen en jongeren die meedoen aan het onderzoek volgen drie oefensessies op de Durfpoli, ze voeren vier keer een gesprek met de onderzoekers en vullen drie keer een uitgebreide vragenlijst in. Met de oefeningen gaan de kinderen stap-voor-stap leren durven. Kinderen met een spinfobie proberen bijvoorbeeld eerst of ze een potje met een spin erin durven aan te raken. Daarna mogen ze het potje optillen en daarna mag de spin misschien uit het potje. Zo leren zij geleidelijk hun angst te overwinnen, zodat ze bijvoorbeeld thuis de trap weer durven op te lopen als er een spin zit. 

Meer informatie
Tot en met augustus 2019 is de Durfpoli nog op zoek naar kinderen en jongeren die bang zijn voor bepaalde dieren, voorwerpen of situaties. Dat kan naast Groningen dus ook in Leeuwarden, Drachten en Smilde. De onderzoekers hopen eind 2019 de eerste resultaten van de studie te kunnen presenteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rachel de Jong (050) 363 7607 of stuur een e-mail: durfpoli@rug.nl

Bekijk het filmpje van de Durfpoli in het NOS Jeugdjournaal