Onderzoek naar jeugdhulp bij de huisarts

Op diverse plaatsen in de Nederland zijn er pilots gaande met jeugdhulp bij de huisarts; recent zijn in Groningen bijvoorbeeld 17 Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) gestart. Accare onderzoekt het effect van deze laagdrempelige hulp bij psychociale problemen.

De OJG heet in andere regio’s vaak praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd), maar heeft hetzelfde doel: laagdrempelige zorg bieden bij opvoed- en opgroeiproblemen en zo onnodige diagnostiek en zwaardere tweedelijns zorg voorkomen. Ook vormen deze ondersteuners de verbinding tussen de huisarts en lokale veld, zoals gebiedsteams.

Academische functie
Vanuit haar academische functie vindt Accare het haar taak om het effect van innovatieve jeugdhulpontwikkelingen te onderzoeken en zo bij te dragen aan verbetering van de jeugdhulp.
De inzet van jeugdhulp bij de huisarts is zo’n ontwikkeling die het waard is om op effectiviteit te onderzoeken. Daarom financiert Accare dit onderzoek, waarbij momenteel ruim dertig ondersteuners in Noord- en Oost-Nederland betrokken zijn. Ook Molendrift en Karakter werken mee aan het onderzoek.

Overal anders
Huisartsenpraktijken vullen deze relatief nieuwe functie op verschillende manieren in, zowel qua achtergrond of werkzaamheden van de ondersteuner. Bekijk hier hoe ze het bij het gezondheidscentrum in Makkum aanpakken.

Wat werkt?
Het onderzoek richt zich op vragen als: Welke invulling van de functie werkt het beste? Welke invloed heeft de komst van de POH Jeugd/OJGop het zorggebruik binnen de jeugd-ggz? Welke kinderen en jongeren kunnen direct geholpen worden en welke worden alsnog doorverwezen naar tweedelijns hulp? 

Op de hoogte blijven
Het komende jaar zullen we steeds meer resultaten van het onderzoek kunnen geven. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Meld u dan aan bij Marieke de Jonge (onderzoeker) via: m.de.jonge@accare.nl.