Onderzoek naar praktijkondersteuners ‘jeugd & gezin’ bij huisarts

Vanuit diverse gemeenten is grote belangstelling voor het effect van zorg die de praktijkondersteuner ‘jeugd en gezin’ de huisarts biedt. Accare financiert met een bijdrage vanuit de jeugdhulpregio’s een tweejarig onderzoek naar de effecten van deze nieuwe vorm van zorg.

Onderzoek gegevens
Voor het onderzoek naar de effecten van deze vorm van zorg is aansluiting gezocht bij andere partners in de regio, maar ook verder in het land. Door samen te werken kunnen we de gegevens bundelen en met elkaar vergelijken. We zullen in het onderzoek kijken welke zorg er precies wordt geboden en wat de effecten zijn op verwijzingen naar meer specialistische zorg, en of deze vorm van zorg bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisartsen en wijkteams.

Uitrol registratieformat
Uit het kleinschalige evaluatieonderzoek dat we in 2014 uitvoerden, weten we dat iedere praktijkondersteuner op eigen wijze bijhoudt welke cliënten hij of zij ziet in de huisartsenpraktijk. In de afgelopen periode hebben we – in samenwerking met Karakter en Molendrift – een registratieformat gemaakt waarmee alle professionals  kunnen werken. Dat heeft als voordeel dat we straks de verschillende projecten in alle regio’s met elkaar kunnen vergelijken. We gaan binnenkort beginnen met de uitrol van dit registratiebestand.