Onderzoek om traumabehandeling te verbeteren

Accare wil graag meer inzicht krijgen in de problemen binnen gezinnen waarin één of meer gezinsleden traumatische ervaringen heeft, om traumabehandelingen te kunnen verbeteren.

Trauma Focus
Daarom is vanuit de kennislijn trauma van Accare het onderzoek Trauma Focus opgezet. Onderzoeker Jolanda Koster, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog , legt uit wat het onderzoek inhoudt.

PTSS bij kind en ouders
‘Symptomen van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij kinderen hangen vaak samen met PTSS bij ouders. Soms hebben ouders dezelfde nare gebeurtenis(sen) meegemaakt als hun kind en soms hebben ze al eerder in hun leven akelige dingen meegemaakt waar ze nog last van hebben.  Sommige ouders hebben ook nare beelden van wat er met hun kind is gebeurd terwijl ze er zelf niet bij waren,’ aldus Jolanda Koster. ‘Daarom behandelt Accare naast kinderen steeds vaker ook ouders met trauma, poliklinisch of tijdens kortdurende gezinsopname.’

Vermijding en depressie
‘In het onderzoek willen we uitzoeken hoe vaak dit soort PTSS-symptomen bij ouders voorkomen. Ook kijken we of juist deze PTSS-symptomen bij de ouders centraal staan, of dat sommige ouders een breder patroon hebben waarin ze emoties zoveel mogelijk proberen te vermijden of ook depressieve klachten hebben.’

Winst voor gezin en samenleving
Traumabehandeling is een goed voorbeeld van zorg die andere, intensievere en duurdere zorg voorkomt. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Traumatische ervaringen hebben veel negatieve invloed op het dagelijks welbevinden van kinderen en gezinnen, en leiden vaak tot problemen op lange termijn. Goede en vroege herkenning en behandeling kan dus veel winst opleveren, zowel voor de gezinnen zelf als voor de samenleving.