Opnieuw subsidie toegekend aan website 99gram.nl

“Ik wilde eigenlijk geen hulp”, vertelt Ezra. “Ik vond mijn problemen niet erg genoeg en wilde niet dat mijn ouders het wisten. De online behandeling op 99gram.nl kwam als een goede oplossing, omdat die ook anoniem kan. Uit een zelftest bleek dat ik symptomen van boulimia heb. De behandeling helpt me om een normalere relatie met eten te krijgen. Ik heb het aan mijn ouders verteld en ik zie nu in dat ik het waard ben om gezond en gelukkig te zijn.”

Anonieme e-mental health

Speciaal voor jongeren zoals Ezra heeft Accare in 2011 de website 99gram.nl opgezet. Het is namelijk bekend dat 90% van de patiënten met eetstoornissen niet in de GGZ terechtkomen, maar wel hulp nodig hebben.Veel jongeren met eetproblemen vinden het moeilijk om de stap te zetten naar hulpverlening. Schaamte en angst spelen daarbij een grote rol. Hulp is echter wel belangrijk, om te voorkomen dat klachten erger worden. Anonieme e-mental health biedt hiervoor een oplossing. De kracht van 99gram.nl is dat er een volledig stepped-care aanbod is, van preventie tot en met behandeling. Jongeren hebben hierin zelf de regie en bepalen zelf hoeveel en welke vorm van hulp ze kiezen. Omdat anoniem verleende zorg niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut Nederland hiervoor een subsidieregeling. Voor 2018 krijgt 99gram.nl opnieuw deze subsidie.

Informatie en forum

99gram.nl richt zich op jongeren tot 23 jaar die veel bezig zijn met hun gewicht, wat ze eten en hoe ze eruit zien. De site bevat veel informatie en is een zeer laagdrempelige manier om advies of hulp te vragen aan deskundigen, bijvoorbeeld via chat of mail. Ook is er een forum, waarop jongeren elkaar kunnen helpen bij vragen over bijvoorbeeld veranderingen in je lichaam in de puberteit, contact met anderen of onzekerheden in je uiterlijk.

Zelfhulp en behandeling

Ook kunnen jongeren met eetproblemen een behandeling volgen op de site, waarbij ze online begeleid worden door een deskundige. Ze leren een normaal eetpatroon en gezond gewicht vast te houden, zich zelfverzekerder te voelen en uitdagingen aan te gaan zoals eten in sociale situaties. Soms volstaat deze behandeling, soms is het een laagdrempelige eerste stap in hulpverlening en een opstap naar zorg in eigen regio. Buiten de subsidie om biedt de website een zelfhulpcursus ‘Bekijk jezelf door een roze bril’. In deze cursus leer je vriendelijker voor jezelf te zijn, je veerkracht te vergroten en positiever in het leven te staan.

5.000 bezoekers per week

De website blijkt te voorzien in een grote behoefte. 99gram.nl trekt dagelijks 700 bezoekers. Per week zijn dit 5.000 bezoekers. In 2017 zijn 2.230 chatgesprekken gevoerd tussen anonieme jongeren en de deskundigen van Accare. Ongeveer 20 jongeren hebben een online behandeling gevolgd in 2017. Sinds de start in 2011 zijn dit 421 jongeren. 1.400 jongeren hebben zich sinds de start aangemeld voor de online zelfhulpcursus.