Ouders gezocht voor (online) ouderprogramma “Aan de slag met druk en opstandig gedrag”

logo - Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn best wel eens druk, ongeremd of brutaal tegen hun ouders.

Dit gedrag is heel normaal. Laat uw zoon of dochter echter regelmatig druk en/of opstandig gedrag zien, dan kan het zijn dat u daar als ouder wat handvatten voor zou willen krijgen.

De VU (Amsterdam) heeft in samenwerking met Accare (Groningen) een zelfhulp ouderprogramma ontwikkeld voor de omgang met druk en opstandig gedrag van kinderen. Dit programma bestaat uit onderdelen die ook worden gebruikt in bewezen werkzame oudertrainingen, zoals complimenten geven en structuur bieden. Het nieuwe ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” is echter uniek, omdat ouders het zelfstandig kunnen doorlopen met behulp van een werkboek en online omgeving (in plaats van onder leiding van een gedragstherapeut, zoals bij andere programma’s). Het doel van het ouderprogramma is het drukke en opstandige gedrag van kinderen te verminderen en opvoedvaardigheden van ouders te vergroten.

Omdat het ouderprogramma recentelijk is ontwikkeld, moet de werkzaamheid nog in kaart gebracht worden. We willen bekijken of en hoe goed het programma werkt en voor welke ouders en kinderen het ouderprogramma het meest geschikt is.

Deelname onderzoek

We zijn daarom op zoek naar ouders die mee willen doen aan een onderzoek naar de werkzaamheid van dit ouderprogramma!

PRAKTISCHE INFO

 Voor wie?

Ouders
– van kinderen die druk en/of opstandig gedrag vertonen
– van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
– die handvatten zoeken voor de omgang met het gedrag van hun kind

 Wat houdt het onderzoek in?

-U krijgt als één van de eerste ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van het ouderprogramma
-U doorloopt het programma in 15 weken
-U wordt een aantal keer telefonisch benaderd voor een vragenlijst of voor een evaluatiemoment
-U vult een aantal keer online vragenlijsten in
-De leerkracht van uw kind vult tweemaal online een (korte) vragenlijst in (als u daar toestemming voor geeft).

 Wanneer?

Starten binnenkort mogelijk, startdatum in overleg.

Een gedeelte van de ouders start direct aan het begin van het onderzoek met het ouderprogramma, een ander gedeelte wacht 15 weken en krijgt het programma dan aangeboden. Dit wordt door loting bepaald.

MEER INFORMATIE

Mocht u vragen hebben, meer informatie willen of interesse hebben om deel te nemen, neemt u dan graag contact op via onderstaande gegevens! U ontvangt dan (vrijblijvend) meer informatie over het onderzoek.

CONTACTPERSOON

Suzanne de Jong Vrije Universiteit, sectie Klinische Neuropsychologie Telefoonnummer: 0205988531

E-mail: aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.fgb@vu.nl

WEBSITE

Bekijk ook de website www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl ; ook via de website kunt u zich dan aanmelden en meer informatie vinden.