Oudertraining effectief bij kinderen met gedragsproblemen

Accare zet oudertrainingen in bij de behandeling van kinderen met gedragsproblemen. Ouders volgen individuele of groepstrainingen, online trainingen tijdens onderzoek of een training thuis. Om de kwaliteit voortdurend te verbeteren onderzoekt Accare de effectiviteit van die trainingen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in een reeks van studies.

Onlangs promoveerde Lianne van der Veen-Mulders, klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare, op haar onderzoek naar gedragstherapeutische oudertraining bij peuters en kleuters met gedragsproblemen en ADHD symptomen. Daaruit blijkt dat na het volgen van een oudertraining het gedrag van het kind verbeterd en moeders en vaders sterker het gevoel hebben dat zij een bekwame ouder zijn.

“Gedragstherapeutische oudertraining is een goede eerste stap in de behandeling van jonge kinderen met gedragsproblemen en ADHD symptomen”, zegt Lianne van der Veen die op 13 juni 2018 promoveerde op dit onderwerp. “Het gedrag van de kinderen en de opvoedingsvaardigheden van moeders  verbeteren en deze verbeteringen lijken ook met elkaar samen te hangen.”

“Druk, impulsief en opstandig gedrag komt veel voor bij jonge kinderen en hoort bij de peuter- en kleuterfase”, vervolgt ze. “De meeste kinderen worden vanzelf rustiger als ze ouder worden. Bij ongeveer 2 tot 5% van de peuters en kleuters blijft het gedrag thuis en buitenshuis zodanig dat het hun ontwikkeling belemmert en dat gesproken kan worden van kenmerken van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en/of ADHD. Deze kinderen hebben vaak interactieproblemen met hun ouders, krijgen steeds ruzie met andere kinderen of worden buitengesloten. Hun ouders voelen zich regelmatig onmachtig.”

Lianne van der Veen onderzocht in haar promotieonderzoek drieëntachtig kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met symptomen van ADHD en gedragsproblemen. Ze onderzocht het effect van de oudertraining die Accare aanbiedt voor deze kinderen. “Uit mijn onderzoek bleek dat het gedrag van het kind en de opvoedingsvaardigheden van de moeders verbeterden en ook dat beide ouders sterker het gevoel kregen een bekwame ouder te zijn. Bij een deel van de kinderen bleef het gedrag na oudertraining zo problematisch dat een vervolgbehandeling wenselijk was. In die groep vergeleek ik het effect van ouder-kind interactietherapie met het effect van therapie met medicijnen.”

Beide therapieën bleken effectief, maar medicijnen leken bij deze groep het meeste effect te hebben op het gedrag van het kind. “Die uitkomsten kunnen we nog niet gebruiken voor onze klinische praktijk. We konden dit maar bij een kleine groep van 35 kinderen onderzoeken, omdat er gezinnen niet mee wilden doen aan de studie of geen behoefte hadden aan vervolgbehandeling. Er is grootschaliger vervolgonderzoek nodig om die therapieën te vergelijken en er met zekerheid iets over te kunnen zeggen. Daarnaast weten we nog heel weinig van de effecten van medicatie op het brein en de lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind”

Over het onderzoek

Lianne van der Veen-Mulders (1959) werkt als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMW en Accare Child Study Center. Van alle onderzoeken zijn samenvattingen gemaakt. U leest er meer over bij de informatie van het Child Study Center.