Pilot KinderExpertiseCentrum Oost-Nederland geslaagd

Op basis van de goede resultaten hebben de betrokken instellingen besloten door te gaan met KiECON. Hiermee willen zorginstellingen voorkomen dat ouders van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen.

KiECON staat voor KinderExpertiseCentrum Oost-Nederland. Dit was gestart als een pilot in diagnostiek voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden, op één centraal punt in Twente. De samenwerking is vormgegeven door zorginstellingen Aveleijn, Accare, Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT.

Verscherpen van het proces
Dit jaar zal het accent komen te liggen op het aanscherpen van het zorgproces en op het krijgen van de juiste vergoeding door zorgverzekeraars en gemeenten.

Juiste expertise en kortere trajecten
KiECON bestaat uit een team van ervaren kinderartsen, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatie­-arts en gedragswetenschappers vanuit de participerende instellingen. Samen doen zij onderzoek en geven zij advies welk diagnostiektraject bijdraagt aan het verhelderen van de ontwikkelingsproblematiek. Door de integratie van specialismen wordt het diagnostiektraject efficiënt in gang gezet waardoor versnelling ontstaat in het traject. In geval van verdere behandeling adviseert KiECON in de verwijsroute. Het team van KiECON werkt vanuit Hengelo.

Voor wie?
KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden,  bijvoorbeeld: algemene ontwikkelingsachterstand, afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen, leerproblemen, taal- of spraakproblemen, afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag), problemen in contact maken, opvoedingsproblemen of onduidelijke ontwikkelingsproblemen. De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar KiECON.