POH Jeugd & Gezin voorkomt zwaardere hulp

POH Jeugd & Gezin voorkomt zwaardere hulp

Medewerkers van Accare werken als praktijkondersteuner huisarts (POH) in verschillende huisartsenpraktijken. Deze manier van samenwerking met huisartsen maakt psychische ondersteuning laagdrempelig en voorkomt doorverwijzing naar zwaardere hulp vaker, zo blijkt uit evaluatie van het eerste jaar.

Vraagverheldering en korte behandeling

De POH Jeugd & Gezin ondersteunt de huisarts bij triage en vraagverheldering, doet medicatiecontroles en voert kortdurende behandelingen uit. Doordat de POH in een vroeg stadium meedenkt over wat nodig is kan voor een derde tot de helft van de kinderen hulp worden gerealiseerd in het voorliggende veld of binnen het eigen netwerk, zo blijkt uit de evaluatie van Accare.

Deze groep hoeft dus niet te worden doorverwezen naar intensievere zorg.  De laagdrempeligheid en toegankelijkheid is voor veel klanten plezierig. Een huisarts heeft voor veel ouders en jongeren een vertrouwensfunctie. Vaak kennen huisartsen het gezin al lang en gaat men bij vragen rond ontwikkeling en opvoeden toch automatisch eerst naar de huisarts. 

Welke problematiek?

De POH’s Jeugd & Gezin zien in hun praktijk een breed scala aan problemen in opgroeien, ontwikkelen en opvoeden, zoals bijvoorbeeld:

  • Gedrags- en/of opvoedproblemen, waarbij er al dan niet een vermoeden is van psychische problemen zoals ADHD, autisme, angst- en of stemmingsproblematiek, dwang of onverklaarde lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, moeheid)
  • Schoolverzuim
  • Systeem- en gezinsproblematiek (o.a. multiprobleemgezinnen)
  • Aanpassingsproblemen bij jeugdigen of gezinnen (levensfasegebonden of  gebonden aan omstandigheden)
  • Kinderen en jongeren die een psychisch probleem hebben (bijv. ADHD) en bij de huisarts komen voor begeleiding (bijv. medicatie).

Verbindende factor

Vanuit Accare wordt de zorg in de huisartsenpraktijk geboden door een POH Jeugd en Gezin, een verpleegkundig specialist (VS) of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) met veel ervaring in de jeugd-GGZ. Op dit moment werken deze medewerkers bij huisartsenpraktijken in Leek, Appingedam en Makkum  en bij de Academische Huisartsenpraktijk van het UMCG. Binnenkort komen daar Sneek en Witmarsum bij.

In een aantal van deze gemeenten werkt de POH ook in het CJG of het gebieds- of sociaal wijkteam, waardoor hij of zij een verbindende factor is tussen de huisarts en dit team.