Praktijkondersteuners Jeugd nu ook bij huisartsen in Kampen en IJsselmuiden

Vanaf januari 2018 gaan de huisartsen van de Berent Avercamppraktijk, Hanzepraktijk (Kampen) en Goedzorg (IJsselmuiden) werken met praktijkondersteuners (POH) Jeugd. Zij vullen de huisartsen aan in hun dagelijks werk als het gaat om steun aan kinderen en jongeren met (psycho)sociale klachten. De praktijkondersteuners komen van Mindfit, Accare en Dimence. Vooralsnog is dit voor de duur van één jaar.

Een huisarts heeft voor veel ouders en jongeren een vertrouwensfunctie. Vaak kennen huisartsen het gezin al lang en gaan ouders bij vragen rond ontwikkeling en opvoeden automatisch eerst naar de huisarts. Dan is het goed als de POH Jeugd ook bij de huisarts aanwezig is. Dit draagt bij aan laagdrempelige ondersteuning. Het motto is: ‘dichtbij huis, snel en niet zwaarder dan nodig.’ Tevens zorgt de praktijkondersteuner voor een goede verbinding tussen huisartsen, scholen, Centrum Jeugd & Gezin, specialistische jeugdhulpinstellingen en andere betrokken partijen rondom de jeugdigen.

Sinds 2014 werkt Accare met POH
De afgelopen anderhalf jaar heeft Accare in Groningen en Friesland in vier huisartsenpraktijken ervaring opgedaan met het werken met POH Jeugd & Gezin. Een professional die bij de huisarts én bij Accare werkt, kan goed beoordelen wat nodig is. De POH Jeugd kan bij de huisarts flexibel schakelen tussen triage, basishulp en eventueel een korte behandeling en medicatiecontrole. Ook kan de POH Jeugd gemakkelijk overleggen met collega’s binnen Accare en zo nodig doorverwijzen.

In de praktijk blijkt dat het nauw samenwerken snel leidt tot een productieve en prettige relatie met de huisartsen. Doordat de POH in een vroeg stadium meedenkt met het Centrum Jeugd & Gezin kan voor ongeveer een kwart tot de helft van de kinderen dichtbij hulp worden gerealiseerd in het voorliggende veld of binnen het eigen netwerk en is doorverwijzing niet nodig.