Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Promovendus Sophie Thasing presenteert onderzoeksvoorstel naar bij Accare ontwikkelde gezinsbehandeling KINGS

Kind IN Gezond Systeem

Datum

Afgelopen donderdag, 28 november, presenteerde promovendus Sophie Thasing haar onderzoeksvoorstel met betrekking tot de bij Accare ontwikkelde gezinsbehandeling KINGS (Kind IN Gezond Systeem).

KINGS  is een gefaseerd behandelmodel, dat ontwikkeld is voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. De jeugdigen en hun ouders zijn voor opname slachtoffer geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en geweld door leeftijdgenoten (fysiek of emotioneel). KINGS focust op zowel traumaverwerking van het kind en de ouders, als op het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het doel hiervan is dat de jeugdige veilig terugkeert in een gezond systeem. Het model kent drie verschillende fases, waarbij de jeugdige steeds een fase achterloopt op de ouder. Als het kind in de laatste fase zit is de ouder in staat om te het kind te ondersteunen

Onderzoek

Het onderzoek van Sophie Thasing richt zich op de doelgroep en de effectiviteit van KINGS. Naar verwachting zal het onderzoek medio 2023 worden afgerond. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd.