Refereeravonden ook in Zwolle

Accare, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Trias en Vitree slaan vanaf 2017 ook in Zwolle de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd bijscholingsprogramma te bieden.

Succes in Assen
Na een reeks succesvolle refereerbijeenkomsten in De Nieuwe Kolk in Assen breiden we de activiteiten uit naar De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Het doel is om net als in Assen een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Eerste refereeravond in Zwolle

De eerste refereeravond in Zwolle op 16 maart gaat over suïcidaal gedrag bij jongeren. Het aantal geslaagde suïcides bij jongeren onder de 20 jaar ligt in Nederland ongeveer rond de 30 tot 35 per jaar. Het aantal suïcidepogingen ligt vele malen hoger, laat staan het aantal jongeren dat suïcidegedachten heeft of heeft gehad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt over een stijgende lijn. Met deze refereerbijeenkomst willen we hulpverleners aanbevelingen doen in hun werk met jongeren die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het aantal aanmeldingen staat inmiddels op bijna 500.