Refereerbijeenkomsten in Zwolle groot succes

Sinds begin dit jaar organiseren Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Tactus, Trias en Vitree gezamenlijk bijscholingsbijeenkomsten in Zwolle. Bekijk hier een impressie van de laatste aflevering.

De toeloop bij de de zogeheten refereerbijeenkomsten is groot; honderden professionals weten elke keer de weg naar De Nieuwe Buitensociëteit te vinden.

Verslaving en psychiatrie
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 21 september. Het thema is dan Verslaving en psychiatrie. Naast drank en drugs komen ook (nieuwere vormen van) gedragsverslavingen aan bod, en wordt ingegaan op veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden in combinatie met verslaving of middelenmisbruik. Wat zijn de signalen en hoe herken je deze? Wat is de rol van de omgeving? Welke behandelingen zijn er? Professionele sprekers zijn er van Dimence en Tactus, maar er is ook een ervaringsdeskundige.

Zorg en onderwijs
Behalve in Zwolle zijn er ook met regelmaat refereerbijeenkomsten in Assen, waar naast Accare ook Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, OCRN en Yorneo betrokken zijn. Op 10 oktober is de volgende bijeenkomst in Assen, het thema is dan Zorg en onderwijs.

Professionalisering
Het doel van de refereerbijeenkomsten is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor naast in- en externe sprekers ook ervaringsdeskundigen uitgenodigd worden.