Sociale vaardigheden oefenen door te gamen

Samen met de Hanzehogeschool, Windesheim en de NHL werkt Accare aan de ontwikkeling van games waarmee kinderen met een autismespectrumstoornis hun sociale vaardigheden kunnen oefenen.

Buiten de training

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) volgen vaak een training voor sociale vaardigheden, maar ze vinden het vaak moeilijk om wat ze leren ook buiten de training toe te passen. Daarom zoeken we naar nieuwe manieren om de kinderen uit te dagen om die vaardigheden te oefenen. Computergames kunnen daarbij misschien helpen.

Gereedschapskist vol games

Samen met studenten en docenten van de Hanzehogeschool, Windesheim en de NHL zijn we momenteel bezig met het vertalen van sociale vaardigheden in games. Het doel is om een gereedschapskist vol games te ontwikkelen waaruit kinderen en behandelaars kunnen kiezen: het ene kind heeft juist moeite met het herkennen van emoties bij iemand anders, het andere kind herkent moeilijk wat iemand uitdrukt met zijn houding, en de derde wil graag oefenen in het samen met andere kinderen  spelen. 

Wat is leuk?

Stap 1 is natuurlijk uitvinden wat kinderen met ASS leuk of stom vinden aan games. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en hun kind met ASS, waarop de kinderen testen wat de studenten hebben bedacht. Tijdens het ontwikkeltraject kijken we niet alleen wat kinderen leuk vinden, maar ook of iets werkt of niet, dus of het kinderen ook echt helpt.

In de regio Friesland zoeken we nog ouders en kinderen die mee willen denken met de studenten van de NHL. Meer weten? Neem contact op met Accare-onderzoeker Annelies de Bildt: a.de.bildt@accare.nl