TAJ: ‘Uitstroom 24-uurszorg vernieuwend praktijkvoorbeeld’

Leren van casuïstiek staat centraal in het project ‘Uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Met behulp van 'omdenkers' en action learning reflecteren aanbieders en gemeenten samen met hogeschool Windesheim op casusniveau op werkwijzen in de jeugdhulp met verblijf. Dat levert inzichten op die ook buiten de regio niet onopgemerkt blijven. Nieuwsgierig naar dit vernieuwende project, waarin o.a. Accare partcipeert? Klik hier.