Terug naar de Basis: crises voorkómen in plaats van oplossen

Terug naar de Basis is het Groningse ketenzorgaanbod voor gezinnen die langere tijd hulp nodig hebben, maar niet altijd even intensief.

Gemakkelijk op- en afschalen
Door nauwe samenwerking in Terug naar de Basis kunnen Accare, het Leger des Heils en MEE de zorg gemakkelijk op- en afschalen en combinaties maken van bijvoorbeeld gezinscoaching en behandeling. ‘We krijgen aanmeldingen uit de hele provincie, vooral vanuit de wijkteams. Als het contact er eenmaal is, worden we vaker ingeschakeld. Dan merken hulpverleners dat we echt korte lijnen hebben en snel kunnen schakelen’, aldus projectleider Thalina van Renssen.

Elke ochtend een uur
Het kan gaan om afschalen, bijvoorbeeld bij een jongere in behandeling bij Accare die inmiddels voldoende heeft aan jeugdcoaching, maar het kan ook om iets extra’s gaan. ‘Als een behandelaar ziet dat een gezin van het kind dat in behandeling is ook praktische ondersteuning nodig heeft, dan kan dat via Terug naar de Basis snel geregeld worden. Bijvoorbeeld dat een gezinscoach elke ochtend een uur bij het gezin thuis komt om structuur bieden, waardoor schoolverzuim voorkomen wordt,’ legt Thalina uit.

Precies zoveel als nodig is
Het devies: ‘In plaats van een gezin van crisis naar crisis te leiden en steeds weer te helpen als er nood is, kan je ook proberen om structureel precies zo veel basisondersteuning te bieden dat die crises niet meer ontstaan. Dan voorkom je ze. Dat proberen we met Terug naar de Basis.’

Meer weten? Mail naar info@terugnaardebasisgroningen.nl.