Terugval angst en depressie onder jongeren voor het eerst onderzocht

Voor terugval na angst en depressie onder jongeren was in onderzoek en behandeling tot nu toe nauwelijks aandacht. Klinisch psychologe Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht en GGZ Oost Brabant) brengt daar verandering in. Zij ontvangt van ZonMw een subsidie om de komende zeven jaar met collega’s de terugvalpreventie van angst en depressie onder jongeren te onderzoeken.

De aanvraag voor de ZonMw-subsidie is gedaan vanuit GGZ Oost Brabant samen met collega’s Maaike Nauta (Rijksuniversiteit Groningen) en Claudi Bockting (Academisch Medisch Centrum). In de uitvoering van dit STAY-FINE-project werken de onderzoekers ook nauw samen met Minddistrict, RINO Zuid en Accare.