Toetreding Accare tot het Autisme Kennisnetwerk Overijssel

Maandag 27 juni heeft Accare het convenant Autisme Overijssel getekend. Dit betekent dat wij vanaf dat punt bij het Autisme Kennisnetwerk Overijssel horen.

De missie

De missie van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel is om door samenwerking met mensen met autisme, hun naasten en professionals het voor elkaar te krijgen om:
- de kwaliteit van diensten voor mensen met autisme te verbeteren
- de participatie van mensen met autisme te verbeteren
- alle gemeenten in Overijssel (nog) autismevriendelijker te maken

Uitvoering

Deze missie wordt uitgevoerd door:
1. Minstens twee kennisbijeenkomsten per jaar te houden, waarin mensen met autisme en professionals met elkaar in gesprek gaan.

2. Een ontmoeting en kennisuitwisseling van ervaringsdeskundigen, managers en bestuurders tijdens een ledenvergadering.

3. Uitbreiding van de website www.autismeoverijssel.nl met een besloten digitale leer- en samenwerkomgeving ter ondersteuning van kennisdeling door ervaringsdeskundigen, professionals en managers.

4. Kennis delen over autisme binnen en buiten Overijssel door middel van externe lezingen en de Masterclass Autisme.