Twee artikelen van onze promovendi in Kind & Adolescent Praktijk

Deze maand zijn er twee artikelen over onderzoeksprojecten van promovendi van onze researchafdeling gepubliceerd in het tijdschrift Kind & Adolescent praktijk. Het ene artikel gaat over jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen. Hoe staat de hulp ervoor sinds de transitie? Het andere artikel gaat over het versterken van onderwijs aan leerlingen met ASS. Leraren zijn immers beslissend voor het succes van inclusief onderwijs aan leerlingen met ASS. Toch hebben zij vaak onvoldoende kennis van ASS en missen ze vaardigheden om les te geven aan deze leerlingen. 'OLAV' (Onderwijs aan Leerlingen met Autisme en het Versterken van leerkrachten en docenten) wil daarin het verschil maken.

De artikelen kun je via onderstaande links lezen:

Artikel: 'Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen'
Artikel: 'Onderwijs aan leerlingen met ASS versterken'