Veel meer jongeren in het Noorden met psychische crisis

Bij de jeugdpsychiatrie in het Noorden kloppen opvallend veel jongeren met een acute crisis aan.

,,We hebben niet zomaar wat extra crises, het zijn er ineens écht veel meer’’, zegt bestuurder Peter Dijkshoorn van Accare.

Forse stijging

Groningen en Drenthe zijn al de provincies met de meeste jongeren die een vorm van jeugdzorg gebruiken. Assen staat zelfs aan de top. Het aantal hulpvragen neemt sinds kort ook nog fors toe. ,,Onze psychiaters hadden vroeger tijdens een weekenddienst een keer in de twee weken een spoedgeval. Nu zijn het er ineens vijf of meer per weekend’’, zegt Dijkshoorn.

Een crisis in de jeugdpsychiatrie kan gaan om een jongere die vanwege gedragsproblemen niet meer thuis kan blijven, die plotseling ernstig depressief is of een poging tot zelfdoding doet of die verward is. Het is gissen naar de oorzaak van de stijging en daar doen de instanties dan ook onderzoek naar.

Wijkteams

De groei van het aantal acute opnames zou kunnen samenhangen met de wijkteams die overal zijn ingevoerd. ,,Die wijkteams bereiken jongeren die voorheen niet in beeld waren bij de zorg’’, weet Dijkshoorn. ,,Doordat die kansarme jongeren nu ook gemakkelijker toegang tot de zorg hebben, komen ze ook in complexere situaties eerder bij ons soort instanties terecht.’’

De organisatie van de jeugdzorg en -psychiatrie is de afgelopen jaren helemaal over de kop gegaan. Landelijk zijn er daardoor soms wachtlijsten ontstaan en zijn er signalen dat niet alle jongeren met problemen op tijd hulp krijgen. In Noord-Nederland is er bezuinigd bij organisaties zoals Accare, Lentis, GGZ Drenthe en GGZ Friesland.

Nieuwe contracten

De gemeenten onderhandelen over nieuwe langdurige contracten met de jeugdhulporganisaties. In Groningen is die inkoopprocedure even stopgezet omdat er veel onduidelijkheden waren.

Volgens Dijkshoorn wordt er ook in Drenthe en Friesland overlegd over nieuwe contracten. Er is op zich genoeg geld beschikbaar. Gemeenten in de provincie Groningen stellen voor om de komende jaren geen budgetplafond in te voeren. ,,Dat betekent dat we alle zorg sowieso vergoed krijgen. Er is dus geld maar als er meer aanmeldingen komen dan verwacht hebben we als zorgaanbieders niet direct genoeg geschoold personeel om daaraan te voldoen.’’


Bron: Dagblad van het Noorden