Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Visie Accare komt duidelijk terug in nieuw verschenen boek over psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar

Datum

Onlangs is het boek ‘Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar verschenen'. Het boek is bedoeld voor gedragswetenschappers in opleiding. Onder redactie van Hurks, van der Meulen en anderen hebben Jolinde Spoelstra-Niezink (GIOS) en Annelies de Bildt (senior-onderzoeker) een bijdrage geleverd aan dit boek waarin de visie van Accare op het gebied van psychodiagnostiek naar de sociaal emotionele ontwikkeling verwoord is.

Over het boek

Het gedrag van jonge kinderen kenmerkt zich door snelle veranderingen en soms heftig gedrag. Dat is normaal in de ontwikkeling van kinderen, maar maakt het lastig onderscheid te maken tussen normaal gedrag en gedrag waarbij meer aan de hand is. Voor behandelaren is het daarom belangrijk dat zij weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen verloopt. Dit boek  biedt een verbinding tussen de ontwikkelingstheorieën, de screening en diagnostiek specifiek voor deze jonge doelgroep. 

Bijdrage Accare aan het boek

Annelies de Bildt en Jolinde Spoelstra schreven een hoofdstuk over de psychodiagnostiek naar sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Hierin lees je duidelijk de visie van Accare terug. Accare probeert altijd om jonge kinderen samen met hun ouders of belangrijke mensen uit hun omgeving te zien. Diagnostische observatie instrumenten die zich alleen op het jonge kind richten zijn immers onvoldoende bruikbaar. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is de interactie met hun ouders en omgeving namelijk erg belangrijk. Daarom zou de inschatting van de kwaliteit van de sociaal-emotionele ontwikkeling ook altijd samen met de meest belangrijke verzorgers gedaan moeten worden. Helaas zijn hiervoor nog maar in beperkte mate instrumenten beschikbaar. 

Meer informatie over het boek

Het boek ‘Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar |Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek’ van Petra Hurks, Matty van der Meulen, Selma Ruiter en Jos Hendriksen is te bestellen via bol.com.  

Meer weten? Neem contact op met