Vliegende start pilots 'Jeugd' op 4 april

Op 4 april kwamen bijna 50 professionals uit de GGZ, de Veluwse CJG-teams, huisartspraktijken, en de zes gemeenten in De Veluvine in Nunspeet bij elkaar voor de aftrap van de pilots Jeugd. Wethouder Gert Jan van Noort (Harderwijk) opende de aftrap. “Mooi om te zien dat we naast de zorg en ondersteuning voor ouderen, nu ook de handen ineen geslagen hebben om met deze pilots de samenwerking, zorg en ondersteuning van de jeugdhulp te verbeteren”.

Half april is de eerste pilot van start gegaan in Ermelo waar een CJG-medewerker aan de slag is gegaan in het gezondheidscentrum. In mei, juni en juli zullen nog zes pilots starten waarbij of een SOH (Specialistische Ondersteuner Huisarts in de persoon van een GZ-psycholoog) of een CJG-medewerker in een huisartsenpraktijk aan de slag zullen gaan. De pilots zijn bedoeld om de juiste zorg op de juiste plek voor kinderen en jeugdigen met jGGZ problematiek te organiseren en onder andere de samenwerking tussen de huisartsen, de jeugd-GGZ zorgaanbieders en de lokale CJG’s te verbeteren.