Wat is de beste zorg bij ADHD en druk gedrag?

Onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar brengen en bijdragen aan passende zorg voor alle kinderen binnen het spectrum van druk gedrag tot ernstige ADHD, dat is het doel van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag.

Voorlichting, ontwikkeling en onderzoek
De Werkplaats gaat in opdracht van de Gezondheidsraad onderzoeken wat de beste zorg is voor deze kinderen. Binnen de Werkplaats worden diverse deelprojecten uitgevoerd, zoals:

  • Het ontwikkelen en verspreiden van voorlichting. Er bestaan diverse bewezen effectieve gedragstherapeutische programma's voor de aanpak van druk gedrag en ADHD. Niet iedere instelling en school kent deze programma's echter.
  • Het ontwikkelen van laagdrempelige programma’s voor leerkrachten en ouders, waarmee zij zelf kunnen bijdragen aan de juiste aanpak van druk gedrag en ADHD, zodat minder inzet van professionals nodig is.
  • Het onderzoeken van de effectiviteit en de veiligheid van ADHD-medicatie (zoals Ritalin en Concerta) op langere termijn. De toename van medicatiegebruik komt namelijk voor een belangrijk deel doordat kinderen de medicatie steeds langer gebruiken.

Stepped diagnosis
De projecten binnen de werkplaats passen in het model van stepped diagnosis, dat vijf stappen beschrijft die genomen kunnen worden voordat een kind naar de jeugd-ggz doorverwezen wordt:  probleeminventarisatie, normalisering, watchful waiting, zelfhulp, groepscursussen.

De bedoeling van stepped diagnosis is het normaliseren van opvoedproblemen, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en krachten van ouders en leerkrachten, terugdringen van onnodige diagnostiek en behandeling en het daarmee bewaren van specialistische zorg voor kinderen en gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problemen.

Samenwerking
De Academische Werkplaats is een samenwerking tussen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit,  de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook diverse gemeenten,  andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende onderwijsorganisaties, oudervereniging Balans en tal van zorginstellingen voor jeugd nemen deel aan het project.