Weg van de wachtlijst

Zorgverzekeraars Nederland, patiëntenkoepel MIND en GGZ Nederland werken hard aan het wegwerken van wachtlijsten. Mocht die wachtlijst er toch zijn dan kunt u via www.wegvandewachtlijst.nl informatie krijgen hoe daar mee om te gaan.