Zo vroeg mogelijk de juiste zorg

Omdat het zo belangrijk is dat jonge kinderen die zich niet goed ontwikkelen zo vroeg mogelijk de juiste zorg krijgen, bundelen Jeugdhulp Friesland en Accare hun krachten in het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind.

Met deze samenwerking is er één voordeur voor gespecialiseerde zorg voor kinderen tot 7 jaar. Achter deze voordeur beschikken we samen over alle kennis over ontwikkelings- en gedragsproblemen. Het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind heeft vier locaties in Friesland: Dokkum, Drachten, Leeuwarden en Sneek.

Enthousiast
Manager Behandeling Janneke Majoor van Jeugdhulp Friesland is enthousiast over de samenwerking. ‘Ouders hoeven niet meer van de ene naar de andere instantie om uit te zoeken wat er met hun kind aan de hand is. En dat levert al goede reacties op van ouders. Zij vinden het fijn dat er breed naar hun kind wordt gekeken en zijn blij met de snelle hulp. Maar ook medewerkers van wijk- en gebiedsteams en (speciaal) onderwijs zijn enthousiast over de aanpak,’ zegt Majoor. ‘We werken dan ook intensief samen met hen.’

Eigen omgeving
Harry Meulman, regiomanager Behandelzaken van Accare: ‘Binnen het centrum werken specialisten op verschillende gebieden. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke oorzaken en volgt een voorstel voor passende behandeling. De hulp wordt zoveel mogelijk gegeven in de eigen omgeving van het kind. Dat kan thuis, op school, bij het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zijn. We zijn pas tevreden als het kind zich kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden en naar een passende vorm van onderwijs/dagopvang kan,’ aldus Meulman.

Ouders die zich zorgen maken kunnen via de huisarts, gemeentelijke wijk- en gebiedsteams of consultatiebureaus bij het centrum terecht voor hulp.