Crisis

Wie is verantwoordelijk voor de juiste hulp in crisissituaties?

De gemeente moet ervoor zorgen dat jeugdhulp in crisissituaties altijd direct beschikbaar en bereikbaar is. Crisissituaties zijn in dit verband situaties waarin onmiddellijk actie nodig is van jeugdhulpverleners. Elke gemeente moet geregeld hebben dat er 24 uur per dag iemand bereikbaar is die crisisinterventie kan bieden en het kind of de jongere op een snelle en deskundige manier kan verwijzen naar de juiste hulp. Hoe de crisisdienst bereikbaar is, verschilt per gemeente.