Gedwongen hulp

Kan de gemeente, het sociaal wijkteam of het jeugdteam ouders of kinderen dwingen om hulp te accepteren?

Nee. Medewerkers van een team dat door de gemeente is opgezet kunnen  in gesprek gaan en proberen ouders  te overtuigen, maar ze kunnen ouders niet dwingen om hulp te accepteren. Medewerkers van zo’n gemeentelijk team kunnen instellingen voor jeugdhulp of de raad voor de kinderbescherming bij het gezin betrekken, maar alleen als ouders daar toestemming voor geven. 

Als het volgens een wijkteam of een andere professional absoluut noodzakelijk is dat een kind wordt opgenomen terwijl de ouders dit niet willen, dan moeten zij de rechter inschakelen. De rechter toetst het verzoek dan aan twee wetten:

  • De Wet bopz, die bepaalt wanneer iemand gedwongen kan worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
  • De Jeugdwet, die bepaalt wanneer iemand gedwongen kan worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdhulp.

Volgens die wetten kan een kind of jongere kan gedwongen worden opgenomen als:

  • Als er gevaar ontstaat door het gedrag van het kind of de jongere en als andere mensen of instellingen dat gevaar niet kunnen afwenden.
  • Als jeugdhulp noodzakelijk is vanwege de problemen, maar opname de enige manier om te zorgen dat het kind of de jongere die hulp ook daadwerkelijk krijgt.