Kosten

1. Wie betaalt de zorg die wij van Accare krijgen?

De gemeente vergoedt de zorg van Accare alleen als zij met Accare een contract heeft, of als u een PGB heeft gekregen voor de zorg van Accare.  Accare heeft met alle gemeenten in het noorden, midden en oosten van het land contracten om jeugd-GGZ te kunnen bieden. Hier vindt u een kaart van de provincies waarin Accare actief is. Klik in de kaart op een provincie en u ziet de gemeenten waarmee Accare een contract heeft. Woont u in een gemeente die geen contract gesloten heeft met Accare? Soms wordt de zorg van Accare dan toch vergoed. U kunt het beste bij uw gemeente navragen of de zorg in uw geval wordt vergoed. Als u geen geldige verwijzing of beschikking heeft dan moet u onze zorg zelf betalen.

2. Wanneer moeten ouders een ouderbijdrage betalen?

Ouders moeten een ouderbijdrage betalen als hun kind een dagdeel, een dag of meerdere dagen per week buitenshuis in behandeling is. Dit is in de Jeugdwet vastgelegd, het is geen beslissing van Accare. Voor alle overige zorg die Accare aan minderjarigen biedt geldt geen eigen bijdrage. De ouderbijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld en geïnd. De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende jongere.