Kwaliteit

1.   Welke kwaliteitseisen zijn er voor jeugdhulpaanbieders?

Jeugdhulpaanbieders moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Zij moeten:

 • verantwoorde hulp bieden.
 • zich zo organiseren dat verantwoorde hulp kan worden geboden.
 • werken met een familiegroepplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak.
 • een kwaliteitssysteem hebben.
 • werken met medewerkers die beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • een verplichte meldcode hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • calamiteiten melden.
 • geweld bij de verlening van jeugdhulp melden.
 • een klachtencommissie hebben.
 • een cliëntenraad hebben.
 • toestemming vragen om jeugdhulp te verlenen.
 • een vertrouwenspersoon zijn/haar werk laten doen.

 

2. Wie controleert de kwaliteit van de jeugdhulp?

De controle op de wettelijke kwaliteitsaspecten voor jeugd- hulpaanbieders is een taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.