Leeftijd

1.   Tot welke leeftijd vallen kinderen onder de Jeugdwet?

Tot 18 jaar. Jongeren van 18 jaar en ouder die jeugd-GGZ krijgen, vallen vanaf hun 18e verjaardag niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanaf 18 jaar is de Zorgverzekeringswet van toepassing en valt de jeugd-GGZ onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar. 

2.   Wat moet je doen als je tijdens de behandeling 18 wordt?

Vanaf je 18e jaar wordt behandeling bij Accare niet meer betaald door de gemeente maar door de zorgverzekering.  Als je 18 wordt terwijl je in behandeling bent bij Accare, gaat de rekening dus niet meer naar de gemeente maar naar jouw zorgverzekeraar. Als jouw zorgverzekeraar een contract heeft met Accare, dan kun je bij Accare blijven. Als jouw verzekeraar geen contract heeft met Accare, dan kan het zijn dat je moet overstappen naar een andere organisatie, waar je eenzelfde soort behandeling krijgt. Als je een zorgverzekeraar kiest (dat moet als je 18 wordt) kun je kijken of deze een contract met Accare heeft. Meer informatie hierover is te vinden op www.voordejeugd.nl.