Medicatie

Hoe wordt medicatie vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de medicijnen die door een arts (een psychiater is ook een arts) worden voorgeschreven voor een psychische stoornis en die u zelf afhaalt bij de apotheek. U moet mogelijk een eigen bijdrage voor medicijnen betalen. Wanneer uw kind is opgenomen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek dan hoeft u niet apart te betalen voor de medicijnen.