Sociaal wijkteam

In uw gemeente is waarschijnlijk een team dat jeugdhulp biedt. Dit team bestaat uit medewerkers die jeugdhulp verlenen op het gebied van opgroeien en opvoeden, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het team niet de hulp niet zelf kan bieden, bijvoorbeeld omdat er specialistische hulp nodig is, kan het er iemand bijhalen die dat wel kan, bijvoorbeeld iemand met kennis van psychiatrische problemen. Dat kan een medewerker van Accare zijn.

Het is de bedoeling dat elk gezin bij het wijkteam één vaste begeleider heeft. Samen met hem of haar maakt u een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als het nodig is betrekt uw vaste begeleider andere hulpverleners bij de uitvoering van het plan. Waar of door wie het kind ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. De gemeente wil hiermee bereiken dat gezinnen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.