Verhuizing, echtscheiding, buitenland

1.   U verhuist naar een andere gemeente. Kan uw kind bij Accare in zorg blijven?

Uw kind kan bij Accare in zorg blijven als de nieuwe gemeente ook afspraken heeft met Accare. Als dat niet zo is, dan zorgt Accare voor een goede overdracht naar de instelling waar uw kind na de verhuizing naartoe gaat.

2.   Welke gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp als uw kind niet meer thuis woont door scheiding, uithuisplaatsing of pleegzorg? 

De gemeente waar de ouder met het gezag woont is verantwoordelijk voor de zorg. Als het gezag niet bij de ouders ligt, dan is de gemeente verantwoordelijk waar het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft. Dat is meestal de gemeente waar het kind in een pleeggezin of in een instelling woont. Als een kind hulp nodig heeft wordt eerst gekeken waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Bij een verhuizing, een echtscheiding, een wijziging in het gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie moet opnieuw met behulp van het stappenplan worden bepaald welke gemeente op dat moment de verantwoordelijk is.Alles over het woonplaatsbeginsel vindt u hier.

3.   Wie is verantwoordelijk voor de jeugdhulp als u in Nederland woont, maar uw kind in het buitenland?

Voor meer informatie over uw individuele situatie kunt u het beste contact opnemen met uw verzekering of met de instantie die de zorg regelt, bijvoorbeeld de gemeente in het buitenland. 

4.  Wie is verantwoordelijk voor de jeugdhulp als ouders en kind in het buitenland wonen? 

Als de ouders en het kind of de jongere in het buitenland wonen, is er geen recht op jeugdhulp. Gemeenten hoeven dan geen jeugdhulp te leveren.