Vragen over veranderingen in de jeugdzorg?

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ook de jeugd-GGZ, zoals Accare die biedt, valt daaronder.

U kunt met vragen over de veranderingen in de zorg bij Accare terecht bij uw behandelaar. Ook voor onze medewerkers is de Jeugdwet nieuw, maar zij zullen altijd op zoek gaan naar het antwoord op uw vraag. Daarnaast proberen we via deze site antwoorden te geven op uw vragen. Hieronder vindt u een lijst met onderwerpen. Als u op een onderwerp klikt, komt u bij de vragen en antwoorden die daarover gaan. Sommige vragen kan alleen de gemeente beantwoorden. Als dat zo is, verwijzen we u door naar uw gemeente.

Over welk onderwerp heeft u een vraag?

Aanmelding/doorverwijzing

Crisis

Gedwongen hulp

Klachten

Kosten

Kwaliteit

Leeftijd

Medicatie

PGB

Privacy / Inzage dossier

Sociaal wijkteam

Verhuizing, echtscheiding, buitenland

Wachtlijst

Woonplaats

 

Algemene informatie over de Jeugdwet