Belastingvoordeel

Accare heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dat levert u als donateur verschillende voordelen op:

Gift

U kunt uw gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voorwaarde is dat uw (totale) giften in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw belastbaar verzamelinkomen bedragen. (bron: Belastingdienst)

Schenking

U kunt ervoor kiezen om periodiek een vast bedrag te schenken aan Vrienden van Accare. Onder bepaalde voorwaarden is deze periodieke schenking fiscaal aftrekbaar voor particulieren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de belastingdienst of uw notaris.

Nalatenschap

Gelden uit nalatenschappen voor Stichting Vrienden van Accare zijn vrijgesteld van successierechten (bron: Belastingdienst).

Testament

U kunt ervoor kiezen om de Stichting Vrienden van Accare op te nemen in uw testament. Er zijn twee manieren om een deel van uw vermogen na te laten aan een goed doel:

  • Erfstelling:
    Het is mogelijk om de Stichting Vrienden van Accare aan te wijzen als (mede-)erfgenaam.
  • Legaat:
    U kunt de Stichting Vrienden van Accare een bedrag nalaten in de vorm van een legaat. Een legaat is een bepaling in het testament waarmee u een vastgesteld bedrag aan een omschreven doel schenkt. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.