Bestuur Vrienden van Accare

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Accare bestaat sinds oktober 2012 uit de volgende personen:
• Jeannette Blijdorp - Jonker, Mayfield Consulting - voorzitter
• Dick Visch, consultant Asset & Liquidity ING Bank district NN - secretaris/penningmeester
• Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare - lid
• Henk Eggens, Noorderlink - lid
• Margreet Hoogenberg, ambtelijk secretaris

Commissie van Aanbeveling

In april 2011 is een commissie van aanbeveling ingesteld. We stellen het erg op prijs dat ook vanuit provinciaal bestuur de doelstellingen van de Vriendenstichting worden gesteund. De commissie bestaat uit de volgende personen:
• Dhr. J.A. Jorritsma, Commissaris der Koning Provincie Friesland
• Dhr. M.J. van den Berg, Commissaris der Koning Provincie Groningen
• Dhr. J. Tichelaar, Commissaris der Koning Provincie Drenthe.

Financiële afhandeling en verantwoording

De financiële afhandeling en verantwoording van gelden wordt gedaan door de dienst F&I van Accare. Deze dienst stelt eveneens de jaarrekening op.