Werken bij Accare

Accare biedt een inspirerende werkomgeving, waarin de kinderen en jongeren die in behandeling zijn centraal staan. Het werk van alle medewerkers is direct of indirect gericht op het bieden van zorgvuldige en effectieve hulp. Daarvoor hebben zij voldoende kennis en bekwaamheid nodig.
Werk je bij Accare, dan neem je verantwoordelijkheid, kijk je kritisch naar je eigen werk en dat van je collega’s en ben je altijd bereid om in jezelf te investeren door ontwikkeling en scholing.

Zorg op maat

Accare wil zorg op maat leveren. Daarom passen wij ons behandelaanbod voortdurend aan aan de veranderende vraag. Uiteraard werken we zoveel mogelijk evidence based en in de directe leefomgeving onze cliënten. Dat vereist mobiliteit en flexibiliteit van onze medewerkers: werken op verschillende poliklinieken in een regio, bij gezinnen thuis, bij kinderen op school. Daarvoor moet je gemakkelijk kunnen schakelen tussen teams en je communicatie en kennisoverdracht op verschillende doelgroepen kunnen afstemmen. Als werkgever vragen we veel van je, maar we doen er ook alles aan om je zo goed mogelijk te ondersteunen.

Arbeidsvoorwaarden

Alle medewerkers van Accare vallen onder de CAO-GGZ. In deze CAO is een landelijk voorgeschreven pakket aan arbeidsvoorwaarden geregeld. Naast de formele regelingen uit de CAO hebben we aantrekkelijke eigen regelingen en voorzieningen.

Professioneel statuut

Vaak werken behandelaars van verschillende disciplines samen in de behandeling van een kind, jongere of gezin. Accare is ervan overtuigd dat goed samenwerkende professionals een belangrijke voorwaarde zijn voor adequate zorg. Met het oog daarop is in het professioneel statuut  uitgebreid beschreven hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld. Uitgangspunten hiervoor zijn, dat medewerkers van Accare:

  • zich ten dienste stellen van de cliënt en zijn of haar systeem.
  • er zorg voor dragen dat er binnen afgesproken en acceptabele termijnen passende hulp geboden wordt.
  • de verantwoordelijkheid voor hun eigen taak nemen en daar waar nodig nog wat meer doen.
  • werken volgens de principes van evidence based practice.

Solliciteren?

Ben jij professioneel, klantgericht, flexibel en ambitieus? Vind je het vanzelfsprekend dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling, en wil je graag werken in een organisatie die je daarin stimuleert en nieuwe kansen creëert? Dan ben jij de nieuwe medewerker die wij zoeken, nu of in de nabije toekomst.

Actuele vacatures vind je hier. Los van de actuele vacatures willen we altijd graag in contact komen met psychiaters, GZ-psychologen en artsen die bewezen excelleren in hun eigen specialisme of juist in het generalistisch behandelen. Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden binnen Accare.

Neem contact met ons op via sollicitaties@accare.nl of meld je aan voor de vacature-emaildienst.