Stage lopen bij Accare

Wij hebben regelmatig stagemogelijkheden. Bekijk bijvoorbeeld het filmpje van de Rijksuniversiteit Groningen waarin een masterstudent Orthopedagogiek vertelt over zijn stage bij Accare. 


Als er stages beschikbaar zijn, dan vind je ze bij actuele stageplaatsen . Wij hebben regelmatig stages voor: 

  • hbo-studenten SPH, Pedagogiek, hbo-V en MWD
  • wo-studenten Orthopedagogiek en Psychologie. Voor wo-stages op locaties in Groningen geldt dat deze toegankelijk zijn voor studenten van de RUG en via stagebureau van de RUG worden geregeld.
  • Accare Universitair Centrum in Groningen heeft elk jaar één stageplaats voor een student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD) van de Hanzehogeschool Groningen. Het praktijkbureau van deze opleiding overlegt met de contactpersoon van Accare welke studenten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Verder zijn er af en toe ook stages voor: 

  • mbo-4-studenten Sociaal Agogisch Werk
  • mbo-4 studenten secretarieel en facilitair
  • hbo-studenten P&O of communicatie

Wij bieden geen stageplaatsen voor studenten van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie. Deze opleiding is niet opgenomen in de CONO-beroepenstructuur die van toepassing is op de GGZ. Hierdoor kan Accare medewerkers met een afgeronde opleiding HBO-TP niet financieren. 

Stagevoorwaarden en vergoeding

Al onze stagiairs en medewerkers met een opleidingsplaats krijgen een (stage)contract en (stage)begeleiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opleidingsplaatsen en stageplaatsen.

  • Bij een opleidingsplaats, bijvoorbeeld voor psychiaters en GZ-psychologen, is er sprake van werken en leren tegelijk. De medewerker treedt dan in dienst en ontvangt salaris volgens de CAO-GGZ.
  • Bij een verplichte stage langer dan vier weken vanuit de opleiding krijgt de stagiair een vaste vergoeding per maand en geen salaris. Deze vergoeding is onafhankelijk van de opleiding die de stagiair volgt. De maximale vergoeding volgens CAO is € 318,- bruto per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Als er minder uren gewerkt worden, wordt de vergoeding naar rato verminderd. Stagiairs die niet beschikken over een OV-jaarkaart komen in aanmerking voor reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. 

Solliciteren

Voor elke stageplaats moet je solliciteren. Hoe je dat kunt doen en tot wie je je moet richten staat in de betreffende stagevacature. Als het daar niet staat, dan kun je het navragen bij het praktijk- of stagebureau van je opleiding.

Erkend leerbedrijf

Verschillende locaties van Accare zijn erkend als leerbedrijf. Kijk op www.s-bb.nl voor meer informatie.