Informatie over SPH- of HBO-V-stage

Wat houdt een SPH- of HBO-V-stage in?

Je kunt bij Accare stage lopen op een groep voor klinische of deeltijdbehandeling. Tijdens je stage krijg je met alle facetten van een afdeling te maken.

Begin

De eerste weken krijg je de gelegenheid om te kijken wat het werk inhoudt en hoe de groepsleiders er invulling aan geven. Je leert je collega’s kennen en legt contact met de kinderen of jongeren en hun ouders of verzorgers.

Midden

Daarna richt je je steeds intensiever op de competenties die je vanuit de opleiding dient te verwerven. Wat je leert, hangt voor een groot deel van jezelf af. Een voorwaarde voor een zinvolle stage is in ieder geval een goed uitgewerkt stageplan.

Eind

In de laatste fase van je stageperiode ga je steeds zelfstandiger werken, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en jouw capaciteiten. Als het kan zul je meer taken oppakken die de gediplomeerde groepsleiders ook uitvoeren, bijvoorbeeld het schrijven van een observatieverslag of behandelplan. 

Begeleiding

Accare neemt het begeleiden van stagiaires serieus. Elke stagiair heeft een vaste werkbegeleider. Werkbegeleiders kunnen hiervoor intern een cursus volgen. In de praktijk heb je ook contact met andere collega's en de leidinggevende over je vorderingen. Evaluaties en beoordelingen zijn vaak een verantwoordelijkheid van het gehele team met de werkbegeleider en de stagiaire als voortrekkers.

Overzicht stageplaatsen, werkervaringsplekken en afstudeeropdrachten.