Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Klachten

Als je niet tevreden bent over Accare

Je krijgt behandeling bij ons en je vindt dat het beter kan. Dit zijn een paar dingen die je kunt doen:

Praten met je behandelaar

Vertel het ons als je niet tevreden bent met de behandeling. Dan kunnen we er iets aan doen. Praat eerst met degene die je behandelt. Dan is het duidelijk dat jij niet tevreden bent. Samen kun je kijken waar het aan ligt. En een oplossing zoeken.

Soms wil je niet in gesprek met jouw behandelaar. Omdat je geen klik hebt. Of omdat je het gesprek te lastig vindt. In zo’n geval kun je contact opnemen met de leidinggevende van jouw hulpverlener.

De klachtenfunctionaris over je klacht vertellen

Accare heeft een klachtenfunctionaris. Dit is een persoon die je kan helpen bij het oplossen van je klacht. Hij kan zo nodig aanwezig zijn bij het gesprek met je behandelaar of de leidinggevende. De klachtenfunctionaris kent de regels.

René van Dijk is de klachtenfunctionaris. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 46 35 65 34. Of stuur een berichtje via e-mail: r.van.dijk@accare.nl

De klacht op papier zetten

Als je niet eerst met je behandelaar in gesprek wilt, zijn er andere manieren om een klacht te melden. Zet op papier wat je dwars zit. Dat kan door het klachtenformulier in te vullen. Je klacht wordt dan gelezen door de leidinggevende van jouw hulpverlener. Je kunt je klacht ook eerst laten lezen door René van Dijk. Hij kan je helpen je klacht goed om papier te zetten.  

Naar de klachtencommissie

Je kunt ook naar de klachtencommissie gaan. Dit is een speciale commissie die zich bezighoudt met klachten. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. De klachtencommissie laat je binnen drie werkdagen weten wat zij met jouw klacht doen. Zij kunnen jou bijvoorbeeld uitnodigen voor een hoorzitting om het over jouw klacht te hebben.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie doe je door een brief te sturen naar:

Klachtencommissie Patiëntenzorg Accare
t.a.v. secretaris klachtencommissie de heer F. Kamminga
Postbus 39
9400 AA Assen

Hulp van andere organisaties

Er zijn ook andere organisaties die jou kunnen helpen met jouw klacht:

  • De vertrouwenspersoon van de gemeente
    De vertrouwenspersoon Jeugd van de gemeente kan helpen bij vragen of klachten. Hij kan meedenken, raad geven, en helpen bij oplossingen. Hij kan samen met jou in gesprek gaan met je behandelaar. Je gemeente kan je vertellen hoe je de vertrouwenspersoon kunt bereiken. 
  • Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)
    Als je in de kliniek in Smilde zit, kun je naar de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) gaan. De patiëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Accare. De ondersteuning van deze vertrouwenspersoon is gratis.
  • Landelijk Meldpunt Zorg
    Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar ze helpen je wel verder. Zo informeren ze je over de mogelijkheden je klacht op te lossen, beantwoorden ze je vragen en helpen ze je met praktische tips. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg is een klachtenwijzer beschikbaar die kan helpen om de juiste te weg te vinden.

Wat kan ik als ouder doen als ik een klacht heb?

Ook als ouder kun je een klacht indienen. Over de behandeling van je zoon of dochter. Maar als je zelf een behandeling bij ons krijgt, kan de klacht ook jouw eigen behandeling als ouder betreffen. Je kunt je klacht indienen op de manieren die we op deze pagina beschrijven.