Wat doet Accare?

Voor kinderen en jongeren met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, gedragsproblemen, somberheid of hyperactiviteit kunnen zij niet goed functioneren in hun sociale omgeving, op school en thuis.

0 tot 18 jaar, met uitloop tot 23 jaar

Accare behandelt jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar. Voor de behandeling van jeugdigen tot 18 jaar heeft Accare budgetafspraken met gemeenten. Voor de behandeling van (jong)volwassenen zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Met zorgverzekeraars hebben we de afspraak gemaakt dat we (jong)volwassenen die in de reguliere volwassenzorg goed behandeld kunnen worden, op een goede manier zullen doorverwijzen. (Jong)volwassenen die een hulpvraag hebben waarbij de kennis en kunde van Accare beter aansluit, kunnen wij wel in zorg nemen. Het kan voorkomen dat de zorgvraag buiten de budgetafspraken met de gemeenten en/ of zorgverzekeraars valt. In dat geval kunnen we pas zorg verlenen, wanneer er nadere afspraken met de financier gemaakt zijn.

Samenwerken

Wij werken zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen rondom een kind en gezin. Ouders bieden wij begeleiding bij de opvoeding. Zo nodig kunnen zij ook zelf behandeling krijgen. Onze medewerkers stellen hun gespecialiseerde kennis over psychiatrische problematiek daarnaast graag ter beschikking van docenten, intern begeleiders en andere hulpverleners.Accare is partner in diverse samenwerkingsverbanden:

 

Psychische problemen en stoornissen

We bieden hulp bij alle psychische problemen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. Daarnaast behandelen wij kinderen met een specifieke psychische stoornis. Lees meer Psychische problemen en stoornissen

Verwijzen naar Accare

Accare behandelt normaal begaafde en lichtverstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen. Lees meer Verwijzen naar Accare

Overleg, advies en consultatie

Accare kan en wil graag uw gesprekspartner zijn als het gaat om kinderen met probleemgedrag. Lees meer

Professionals aan het woord

Medewerkers van Accare en netwerkpartners over hun werk. Lees meer Professionals aan het woord

wachttijdAdvies