Wat doet Accare?

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, gedragsproblemen, somberheid of hyperactiviteit kunnen zij niet goed functioneren in hun sociale omgeving, op school en thuis.

Gezonde ontwikkeling

Accare helpt deze kinderen (van 0 tot 23 jaar) en hun ouders/verzorgers om de klachten te verminderen en beter om te gaan met de psychische problemen. De behandeling heeft als doel de gezonde ontwikkeling te stimuleren. Met de vaardigheden en het gedrag dat de kinderen tijdens de behandeling leren, kunnen zij eventuele toekomstige problemen beter hanteren. Tijdig behandelen kan voorkomen dat iemand als volwassene langdurige hulp nodig heeft. Behandeling dient dus ook een maatschappelijk doel op de lange termijn.

Samenwerken

Wij werken zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen rondom een kind en gezin. Ouders bieden wij begeleiding bij de opvoeding. Zo nodig kunnen zij ook zelf behandeling krijgen. Onze medewerkers stellen hun gespecialiseerde kennis over psychiatrische problematiek daarnaast graag ter beschikking van docenten, intern begeleiders en andere hulpverleners. Accare is partner in diverse samenwerkingsverbanden:

Werken bij Accare

Accare biedt een inspirerende werkomgeving, waarin de kinderen en jongeren die in behandeling zijn centraal staan. Het werk van alle medewerkers is direct of indirect gericht op het bieden van zorgvuldige en effectieve hulp. Daarvoor hebben zij voldoende kennis en bekwaamheid nodig.

Klik hier als u meer wilt weten over werken bij Accare.

 

 

Psychische problemen en stoornissen

We bieden hulp bij alle psychische problemen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. Daarnaast behandelen wij kinderen met een specifieke psychische stoornis. Lees meer Psychische problemen en stoornissen

Welke methoden gebruikt Accare?

Accare gebruikt zoveel mogelijk behandelmethoden en - programma's waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken. Lees meer Welke methoden gebruikt Accare?

Verwijzen naar Accare

Accare behandelt normaal begaafde en lichtverstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen. Lees meer

Overleg, advies en consultatie

Accare kan en wil graag uw gesprekspartner zijn als het gaat om kinderen met probleemgedrag. Lees meer Overleg, advies en consultatie

wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies