18 jaar en ouder

Wij behandelen jongvolwassenen vanaf 18 jaar als er sprake is van de volgende situatie:

  • deelname in een gezins(trauma)behandeling in het KINGS-programma
  • deelname in een programma van een FACT jeugdteam   
  • jongeren die bij Accare specialistische jeugdhulp ontvangen en voor wie de behandeling doorloopt na de 18de verjaardag. Bijvoorbeeld een behandeling voor eetstoornissen of ontwikkelingsstoornis.
  • nieuwe instroom in een uitzonderingssituatie waar een maatwerkafspraak is gemaakt.


Polisvoorwaarden zorgverzekeraar

Behandeling van jongvolwassenen vanaf 18 jaar valt onder de vergoeding van de zorgverzekeringswet. Omdat elke zorgverzekeraar andere polisvoorwaarden hanteert, adviseren we om vooraf contact op te nemen met de klantenservice of afdeling zorgbemiddeling van een zorgverzekeraar.

Behandeling afbouwen en overdragen bij 23+

Accare heeft in samenspraak met de zorgverzekeraars de keuze gemaakt om de behandeling van jongvolwassenen vanaf 23 jaar af te ronden en/of over te dragen aan de volwassen ggz of aan een andere ketenpartner. 

 

wachttijdAdvies