Gemeenten

Per 1 januari 2015 valt de gehele zorg voor jeugd, waartoe vanaf dat moment ook de nu nog onder de medische zorg vallende jeugd-GGZ behoort, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Eén kind, één gezin, één plan

Accare omarmt het idee van zorg dichtbij huis, via een laagdrempelig wijkteam met competente medewerkers en vanuit het principe: één kind, één gezin, één plan (wat overigens binnen de jeugd-GGZ op dit moment al voor 80% van de kinderen realiteit is). Kinderen en jongeren die dat nodig hebben moeten in een vroegtijdig stadium de juiste hulp kunnen krijgen, die daardoor misschien korter hoeft te duren en leed en kosten op langere termijn kan voorkomen. In dat kader neemt Accare deel in de T-tank, de denktank Transformatie Jeugdstelsel.

Vroeg erbij zijn

Als instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie ziet Accare een specifieke rol voor zichzelf weggelegd. Eén van de belangrijkste factoren voor het slagen van vroegtijdige hulp is namelijk de deskundigheid waarmee een probleem beoordeeld wordt. Een kind kan lastig zijn omdat het even niet lekker in z’n vel zit. Dan is het geholpen met een consequente juf of kortdurende lichtpedagogische begeleiding. Maar als dat kind lastig is doordat het een trauma heeft, een beginnend eetprobleem of een autistische stoornis, dan heeft het niet genoeg aan deze maatregelen. Dan heeft het meer hulp nodig om weer zo goed mogelijk op de rails te komen.

Gespecialiseerd in complexe problematiek

Medewerkers van Accare kunnen die afweging maken, omdat zij gespecialiseerde kennis hebben over de achtergronden van afwijkend gedrag en geoefend zijn in het beoordelen en behandelen van complexe problematiek.
De kinder- en jeugdpsychiatrie onderscheidt zich van andere vormen van jeugzorg door het integreren van kennis uit de psychologie, de geneeskunde en de orthopedagogiek. Die deskundigheid moet niet pas ingezet worden als een kind van school is verwijderd of uit huis is geplaatst, maar juíst bij de eerste inschatting van een probleem. Tijdige en meer gespecialiseerde zorg is bovendien goedkoper dan veel andere vormen van zorg.

Samenwerken en kennis delen

Accare levert dan ook graag haar bijdrage aan de plannen om de zorg voor jeugd te verbeteren, door samen te werken en kennis te delen met gemeenten, scholen en ketenpartners, op CJG’s, in zorgadviesteams en bij ziekenhuizen en huisartsen.
Op de Kaart vindt u een overzicht van contactpersonen van Accare per gemeente en hoeveel kinderen er uit een gemeente bij Accare in zorg waren in 2013.
Op de pagina 'Contact in uw regio' vindt u meer informatie.

Ons motto ten aanzien van zorg voor jeugd: elk jaar bewezen beter!

 

 

Transitie jeugdzorg

Per 1 januari 2015 valt de gehele zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Lees meer Transitie jeugdzorg

wachttijd