Ondersteuning in het onderwijs

Onze visie

School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst. Leerproblemen, gedragsproblemen in de klas, faalangst, gepest worden of schoolverzuim kunnen te  maken hebben met psychische problemen zoals ADHD, angst, somberheid of autisme. Accare ondersteunt ouders, leerlingen én scholen bij de aanpak van
deze moeilijkheden. Een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Accare kan scholen op verschillende manieren ondersteunen. Daarbij hoeft het beslist niet alleen te gaan om kinderen die bij ons in zorg zijn. Wij kunnen kinderen ook preventief begeleiden en leraren ondersteunen.

Ons aanbod

  • Consultatie en voorlichting
    Wij denken graag met u mee over het bieden van passend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
  • Weer naar School
    Een snelle multidisciplinaire interventie om langdurig schoolverzuim/thuiszitten te voorkomen.

 

 

 

wachttijdAdvies