Consultatie en voorlichting scholen

Kinderen die bij Accare in behandeling zijn, hebben ook vaak problemen op school. Accare probeert de school dan ook actief bij de behandeling te betrekken en kan leraren ondersteunen bij de specifieke aanpak van gedragsproblemen in de klas.
Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • Door telefonisch overleg over een leerling die wel of niet in zorg is.
  • Door begeleiding van docenten of teams op school.
  • Door het geven van voorlichting en bijscholing.
  • Door deelname aan het zorgadviesteam (ZAT).
  • Door advies over passend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Neem contact op met de locatie bij u in de buurt, waarbij u kunt vragen naar de contactpersoon onderwijs.

wachttijdAdvies